Εργαστήριο Εσπεριδοειδών

Ιστορική Αναδρομή

Το εργαστήριο εσπεριδοειδών δημιουργήθηκε παράλληλα με την εγκατάσταση των πειραματικών οπωρώνων των συλλογών ποικιλιών και υποκειμένων εσπεριδοειδών το 1972. Οι οπωρώνες εσπεριδοειδών είναι εγκατεστημένοι σε διάφορα κτήματα του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου. Το 1977 μετατέθηκε στο Ινστιτούτο ο γεωπόνος κ. Ευτύχιος Πρωτοπαπαδάκης. Το 1981, έπειτα από τρίχρονη μετεκπαίδευση στη Γαλλία, απενεμήθει στον κ. Ε. Πρωτοπαπαδάκη το DEA και διδακτορικός τίτλος σε θέματα γενετικής βελτίωσης και ταξινόμησης των εσπεριδοειδών.Mετά την συνταξιοδότηση του Δρ. Ε. Πρωτοπαπαδάκη (2006), υπεύθυνη του εργαστηρίου Εσπεριδοειδών ανέλαβε η γεωπόνος Βάσω Λόξου και ακολούθως ο γεωπόνος Δρ. Νεκτάριος Καβρουλάκης (2007), μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2017.

Τον Οκτώβριο του 2017 προσλαμβάνεται ο νέος Ερευνητής δενδροκομίας Εσπεριδοειδών Δρ. Ζιώγας Βασίλειος, όπου και αναλαμβάνει το εργαστήριο εσπεριδοειδών.

Citrus Fotor

Αντικείμενο

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) με έδρα τα Χανιά, πέρα των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, είναι διατηρητής της Εθνικής συλλογής εσπεριδοειδών και συντηρεί πλήθος ποικιλιών από τα περισσότερα είδη εσπεριδοειδών και υποκειμένων.

Οι κύριοι ερευνητικοί άξονες του εργαστηρίου εσπεριδοειδων είναι:

 • Μελέτη των αντιοξειδωτικών και του ενδοκυτταρικού μηχανισμού τους, ως βιολογικά ενεργά μόρια με έμφαση στην διατροφή και την υγεία
 • Αξιολόγηση και μελέτη ποικιλιών και υποκειμένων εσπεριδοειδών ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την απόκριση σε αβιοτικές καταπονήσεις.
 • Παραγωγή και ταυτοποίηση γενετικού υλικού εσπεριδοειδών, ειδικότερα ποικιλιών και υποκειμένων εσπεριδοειδών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της αγοράς και την κλιματική αλλαγή.
 • Αξιολόγηση και μελέτη συστημάτων ευφυούς γεωργίας και νέων τεχνολογιών σε οπωρώνες εσπεριδοειδών.
 • Μελέτη και αξιολόγηση καινοτόμων σκευασμάτων ως προς την χρήση τους σε δενδρώδεις καλλιέργειες με γνώμονα την απόδοση και την ποιότητα.
 • Διατήρηση, περιγραφή και εισαγωγή νέων ειδών, ποικιλιών και υποκειμένων στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών εσπεριδοειδών

citrus lab 2

Ειδικότερα στο εργαστήριο εσπεριδοειδών πραγματοποιούνται σειρά μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών καρπών:

Βάρος καρπού, διάμετρος και μήκος άξονα καρπού, πάχος φλοιού, χυμοπεριεκτικότητα, ολικά διαλυτά στερεά συστατικά, αντίσταση της σάρκας στην πίεση, χρώμα φλοιού, χρώμα χυμού, οξύτητα χυμού, ποσοστό βιταμίνης C, ολικά φαινολικά συστατικά, ολική αντιοξειδωτική ικανότητα καρπού

Αποτελέσματα
 • Στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, αξιολογήθηκαν από το εργαστήριο εσπεριδοειδών διαφορετικές ποικιλίες και υποκείμενα που εισήχθησαν από το εξωτερικό ως προς την προσαρμογή τους στις εδαφοκλιματικές συνθήκες των Χανίων (Papadakis et al., 2008). Ξεχωρίσαν οι όψιμες ομφαλοφόρες ποικιλίες Navelate, εμβολιασμένες σε υποικείμενα Citrumelo και Volkameriana και Lane Late, σε όλα τα υπο μελέτη υποκείμενα, με εξαιρετικής ποιότητας καρπό, τον οποίο διατηρούν στα δέντρα μέχρι και τον Ιούνιο.
 • Αξιολογήθηκαν οι προωθούμενες ποικιλίες μανταρινιών "Marisol", "Nova", "Clasuelina" και "Miyagawa Wase". Οι κλώνοι Marisol & Miyagawa Wase ωριμάζουν τον Οκτώβριο, ενω το υβρίδιο Nova ωριμάζει από τον Νοέμβριο και διατηρεί τα οργανολυπτικά του χαρακτηριστικά μέχρι και τον Φεβρουάριο
 • Μελετήθηκαν νέα υποκείμενα, μεταξύ των οποίων ξεχώρησαν για την προσαρμογή τους στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κρήτης τα υποκείμενα της Νεραντζιάς (Brazilian & Bitter Sweet) και την αντοχή τους στα αλατούχα εδάφη, το υποκείμενο Citrange Carrizo ως ιδανικότερο για πρώιμες ποικιλίες και το υποκείμενο citrumelo Swingle ως το ιδανικότερο για όψιμες ποικιλίες
 • Δημιουργήθηκαν νέες ποικιλίες με την μέθοδο των απογαμικών φυτών. Η ομφαλοφόρα ποικιλία Navel RO25, αποτελεί δημιούργημα του ΙΕΛΥΑ και είναι η πιο πρώιμη ποικιλία στην Ελλάδα, καθώς ωριμάζει 10 μέρες νωρίτερα από την New Hall, έχοντας καρπούς σφαιρικούς και λεπτόφλουδους. Η ποικιλία Ζαμπεττάκη δημιουργήθηκε από απογαμικό φυτό της ποικιλίας Μεσσαράς έπειτα από ελεύθερη γονιμοποίηση με την ποικιλία Eureka. Οι καρποί είναι άσπερμοι, με δυνατότητα ωρίμανσης των καρπών εντός του καλοκαιριού.
Προγράμματα
 • Εφαρμογή και αξιολόγηση πυριτικών σκευασμάτων σε ελιές και εσπεριδοειδή (2018). Χρηματοδότηση:AGROLOGY S.A
 • COST FA1103 (2011-2015) με συμμετοχή 25 Ευρωπαϊκών χωρών με θέμα «Endophytes in Biotechnology and Agriculture»
 • «Τα είδη των αφίδων που προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή του νομού Χανίων και ο ρόλος τους στην μετάδοση της ιολογικής ασθένειας Τριστέτσα» (2009) Χρηματοδότηση: Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 • Νέα υποκείμενα εσπεριδοειδών. Μικροπολλαπλασιασμός, μοριακή-γενετική ταυτοποίηση και αξιολόγηση σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες-ΕΣΠΕΡΥΠΟ»
 • «Safe and high quality supply chains and networks for the citrus industry between Mediterranean partner countries and Europe-EuroMedCitrusNet» 6th Framework Programe
 • COST843 (2000-2005) με συμμετοχή 28 Ευρωπαϊκών χωρών, αποτελεί συνέχεια της ομάδας COST822. Συνεργασία μεταξύ ερευνητών των χωρών μελών για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού με τη εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων
 • «Ιοειδή: Μελέτη μοριακών αλληλεπιδράσεων με τον ξενιστή και επιδημιολογία της Εξωκορτιδας των εσπεριδοειδών» ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ 99
Δημοσιεύσεις
 • Ziogas V., Molassiotis, A., Fotopoulos, V. and Tanou, G. 2018. Hydrogen Sulfide: A potent tool in postharvest biology and possible mechanisms of action. Frontiers and Plant Science.doi: 10.3389/fpls.2018.01375
 • Paraforos, D., Vassiliadis, V., Dietrich Kortenbruck, D., Stamkopoulos K.,Ziogas V., Sapounas A., Griepentrog H. 2017. Multi-level automation of farm management information systems. Computers and Electronics in Agriculture. 142: 504-514
 • Tanou, G.,Ziogas, V., Molassiotis, A. 2017. Foliar nutrition, biostimulants and prime-like dynamics in fruit tree physiology: new insights on an old topic. Frontiers in Plant Science. doi:10.3389/fpls.2017.00075
 • Paraforos D., Vassiliadis V.,Kortenbruck D., Stamkopoulos K.,Ziogas V., Sapounas A., Griepentrog H. 2016. A Farm Management Information System Using Internet Technologies. IFAC PapersOnLine 49(16): 324-329
 • Ziogas V.,Tanou G., Belghasi M., Diamantidis G. and Molassiotis A. 2016. Characterization of β-amino- and γ-amino butyric acid-induced citrus seeds germination under salinity using nanoLC–MS/MS analysis. Plant Cell Report.doi:10.1007/s00299-016-2063-2
 • Molassiotis, A., Job D.,Ziogas V., Tanou G. 2016. Citrus plants: A model system for unlocking the secrets of NO and ROS-inspired priming against salinity and drought. Frontiers of Plant Science.doi.org/10.3389/fpls.2016.00229
 • Drogoudi P., Pantelidis G., Goulas V., Manganaris G.,Ziogas V., Manganaris A. 2016. The appraisal of qualitative parameters and antioxidant contents during postharvest peach fruit ripening underlines the genotype significance. Postharvest Biology and Technology. 115: 142-150
 • Ziogas V., Tanou G., Belghasi M., Filippou P., Fotopoulos V., Diamantidis G. and Molassiotis A. 2015. Roles of sodium hydrosulfide and sodium nitroprusside as priming molecules during drought acclimation in citrus plants. Plant Molecular Biology. 89: 433-450
 • Tanou G.,Ziogas V., Belghazi M., Christou A., Filippou P., Job D., Fotopoulos V., Molassiotis A. 2013. Polyamines reprograms oxidative and nitrosative status and the proteome of citrus plants exposed to salinity stress. Plant Cell and Environment. 37: 864-885
 • Ziogas V., Tanou G., Filippou P., Diamantidis G., Vasilakakis M., Fotopoulos V., Molassiotis A. 2013. Nitrosative responses in citrus plants exposed in six abiotic stress conditions. Plant Physiology and Biochemistry. 68: 118-126
 • Neocleous D.,Ziogas V., Vasilakakis M. 2012. Antioxidant Responses of Strawberry Plants under Stress Conditions. Acta Horticulture. 926: 339-345
 • Ziogas V., Tanou G., Molassiotis A., Diamantidis G., Vasilakakis M. 2010. Antioxidant and free radical-scavenging activities of phenolic extracts of olive fruits. Food Chemistry. 120 (4): 1097-1103
 • Koutouvela E., Giannoussis K.,Ziogas V., Molassiotis, A. 2009. Comparative Study of Self-Life Performance of two Kiwifruit Cultivars in Relation to Maturity Indices and Nutritional Quality. Acta Horticulture. 825: 583-588
 • Papadakis, I.E., Protopapadakis, E., Therios, I.N. 2009. Yield and fruit quality of 'Nova' hybrid [Citrus clementina hort. ex Tanaka × (C. reticulata Blanco × C. paradisi Macfad)] and two Clementine varieties (C. clementina hort. ex Tanaka) as affected by self- and cross-pollination, Scientia Horticulturae, 121(1), pp. 38-41
 • Papadakis, J., Protopapadakis, E., Therios, J. 2008. Yield and fruit quality of two late-maturing Valencia orange tree varieties as affected by harvest date. Fruits 63 (6): 327-334
 • Papadakis, I.E. Chatzissavvidis, C.Therios, I.N.Protopapadakis, E., 2008, Changes in leaf Mn concentrations in mature 'Washington Navel' orange trees with different Mn status after a single foliar application of MnSO4, European Journal of Horticultural Science, 73(4): 162-165
 • Mazokopakis, E.E., Papadakis, J.A.,Papadomanolaki, M.G., (...), Protopapadakis, E., Ganotakis, E.S., 2007. Effects of 12 months treatment with L-selenomethionine on serum anti-TPO levels in patients with Hashimoto's thyroiditis, Thyroid, 17(7): 609-612
 • Mazokopakis, E.E., Protopapadakis, E., 2007. Recommended dietary selenium intake and selenium concentration in nuts [2]. Hellenic Journal of Nuclear Medicine.10(1), pp. 34
 • Papadakis, I.E., Protopapadakis, E., Therios, I.N., Tsirakoglou, V., 2005, Foliar treatment of Mn deficient 'Washington navel' orange trees with two Mn sources, Scientia Horticulturae. 106(1): 70-75
 • Protopapadakis, E., Papadakis, J. and Kasapakis, J. 2004. Collapse of "Encore" Mandarin due to Nutritional Deficiencies. Proc. Int. Soc. Citriculture
 • Papadakis, I.E., Protopapadakis, E., Dimassi, K.N., Therios, I.N., 2004. Nutritional status, yield, and fruit quality of "Encore" mandarin trees grown in two sites of an orchard with different soil properties, Journal of Plant Nutrition 27(9): 1505-1515
 • Vekiari, S.A., Protopapadakis, E., Gianovits-Argyriadou, N. 2004, Composition of the leaf and peel oils of citrus medica L. ‘Diamante’ from crete, Journal of Essential Oil Research, 16(6): 528-530
 • Tsakelidou, K., Papanikolaou, X., Protopapadakis, E. 2002. Rootstock effects on the yields, tree and fruit characteristics of the mandarin cultivar 'clementine' on the island of Rhodes,Experimental Agriculture 38(3): 351-35
 • Vekiari, S.A.,Protopapadakis, E.,Papadopoulou, P., (...), Panou, C.,Vamvakias, M.2002. Composition and seasonal variation of the essential oil from leaves and peel of a cretan lemon variety. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(1): 147-153
 • Vekiari, S.A.,Protopapadakis, E.,Papadopoulou, P.,Argyriadou-Giannovits, N., 2002. Variation in the essential oils of citron leaves and peel infected by exocortis disease.Journal of Horticultural Science and Biotechnology,77(4): 428-43
 • Protopapadakis, E. and Papanikolaou X. 1999. Use of four isozymatic systems in lemon and lemon -like citrus cultivars to detect their genetic diversity Jour. Hort. Sci. Biot 73(6): 26-29
 • Protopapadakis, E., Voulgaropoulous, A. And Sofoniou, M. 1998. Roostocks affect leaf and fruit mineral concentrations of washington navel orange. Fruits 53 (3):167-173
 • Protopapadakis, E. and Papanikolaou, X. 1998. A study on Glutamate - Oxaloacetate Transaminase isozymes of Citron cultivars. Genetic Resources and Crop Evolution,45: 561-564
 • Protopapadakis, E. and Papanikolaou, X. 1998. Characterization of Citrus aurantium and Citrus taiwanica rootstocks by isozymes and essential oil analysis. Jour. Hort. Sci. Biot., 73(1):81-85
 • Protopapadakis, E., 1995. Genetic analysis of glutamate oxaloacetate transaminase from leaves of Cretan tulip species. Journal of Horticultural Science,70(6): 919-923
 • Protopapadakis, E.,Yannitsaros, A. 1994. Identification by isozymes of nine populations of Tulipa from Greece. Journal of Horticultural Science, 69(1): 11-14

Δημοσιεύσεις σε Εθνικά Περιοδικά

 • Π. Δρογούδη, Γ. Παντελίδης,Β. Ζιώγας, Γ. Μαγγανάρης, Α. Μαγγανάρης. (2015) Μη καταστροφικός προσδιορισμός του σταδίου ωρίμανσης καρπών ροδακινίας και νεκταρινίας με τη χρήση φορητού φασματοφωτόμετρου. Γεωργία και Κτηνοτροφία, Τεύχος 5, σελ. 74-80
 • Παπανικολάου Ξ., Τσεκελίδου, Κ., και Πρωτοπαπαδάκης, Ε. 2001. Επίδραση επτά υποκειμένων στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα του δέντρου, την ποιότητα του καρπού και την συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων σε φύλλα πορτοκαλιάς Newhall navel. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 23(2):11-19.
 • Πρωτοπαπαδάκης, Ε. 2001. Μέτρα αντιμετώπισης της Tristeza. Γεωργία- Κτηνοτροφία 2:18-20.

Κεφάλαια σε Διεθνή Βιβλία

 • Ziogas V., Molassiotis A. 2015. Nitric Oxide Action in the Improvement of Plant Tolerance to Nutritional Stress. pp. 169. In: “Nitric Oxide Action in Abiotic Responses in Plants” M. Nasir Khan, Mohammad Mobin, Firoz Mohammad and Francisco J. Corpas(Eds.). ISBN: 978-3-319-17803-5, Springer
 • Fotopoulos V.,Ziogas V., Tanou G., Molassiotis A. 2010. Involvement of AsA/DHA and GSH/GSSG Ratios in Gene and Protein Expression and in the Activation of Defence Mechanisms under Abiotic Stress Conditions. pp. 443. In: “Ascorbate-Glutathione pathway and stress tolerance in plants”Anjum, Naser A.; Chan, Ming-Tsair; Umar, Shahid (Eds.) 1st Edition, ISBN: 978-90-481-9403-2, Springer
Προσωπικό

Δρ. Ζιώγας Βασίλειος

Ερευνητής Δ'

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ.: 28210 83432

Σεργεντάνη Χρυσή

Τεχνολόγος Γεωπόνος - βοηθός εργαστηρίου

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ.: 28210 83435

34536303 183500249020032 1848662582576021504 n

Βιογραφικό

Βασίλειος Ζιώγας

Δόκιμος Ερευνητής

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Προπτυχιακές σπουδές:

 • 2003, Πτυχίο Γεωπονίας, Σχολή Γεωτεχνικών επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης

Μεταπτυχιακές σπουδές:

 • 2006, MSc, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης.Ειδίκευσης Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Τίτλος διατριβής:Φαινολικές Ουσίες και Αντιοξειδωτική Ικανότητα καρπών Ελιάς (Olea europaeaL.)
 • 2014, PhD,Δενδροκομία,Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης.Τίτλος διατριβής:Η επίδραση του οξειδίου του αζώτου (ΝΟ) και του υδρόθειου (H2S) στον εγκλιματισμό σποροφύτων νεραντζιάς (Citrus aurantiumL.) σε συνθήκες ξηρασίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Δενδροκομία, Φυσιολογία – Βιοχημεία δενδρωδών καλλιεργειών. Μελέτη φυσιολογίας αβιοτικών καταπονήσεων και αντιοξειδωτικού μηχανισμού στις δενδρώδεις καλλιέργειες. Υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών στην γεωργία.

https://www.researchgate.net/profile/Vasileios_Ziogas

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www