Εργαστηριο Κτηνοτροφιας

Αντικείμενο

Ο τομέας αυτός του Ινστιτούτου συνεργάζεται με το Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και οι κύριοι στόχοι του είναι:

 • Μελέτη των αναπαραγωγικών και παραγωγικών ιδιοτήτων του Σφακιανού προβάτου και της ντόπιας αίγας στην Κρήτη.
 • Μελέτη παραγωγικών συστημάτων κατάλληλων για τις συνθήκες της Κρήτης.
 • Χρήση των γεωργικών υποπροϊόντων για ζωοτροφή.
 • Ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας στην Κρήτη.

ktinotrofia3

Αποτελέσματα
 • Παραγωγή και διάθεση εξυγιασμένων ζώων στους κτηνοτρόφους της Κρήτης.
 • Μεταφορά τεχνολογίας για την βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος.
 • Μελέτη των ντόπιων φυλών προβάτου.
 • Ανάπτυξη μεθόδων για την ενσίρωση των υποπροϊόντων της βιομηχανίας εσπεριδοειδών.

ktinotrofia1  ktinotrofia2

Προγράμματα
 • Η βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής στο Σφακιανό πρόβατο". Υποβλήθηκε τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο Γεωργίας (Δνση Ερευνών) που αφορούσε το σκοπό και την μεθοδολογία της λήψεως των πειραματικών δεδομένων για την αξιολόγηση του προβάτου φυλής Σφακίων, την γενετική βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής των ποιμνίων των ενδιαφερόμενων κτηνοτρόφων, 1981-1992. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας
 • "Μελέτη της προσαρμογής του ημιτροπικού φυτού Χοχόμπα (Simmonsia chinensis) στην Κρήτη", 1980-92. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας
 • "Μελέτη δυνατότητας καλλιέργειας του φυτού Jatropha curcas σε οριακά εδάφη και ημίξηρες περιοχές της Ελλάδος για παραγωγή προϊόντων βιομηχανικής χρήσης, 1990-94. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας
 • "Μελέτη ανοδικών χελιών στη Δυτική Κρήτη". Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Δ/νση Αλιείας, 1992-1993
 • Erlangung einer Ausbeutegarantie fur ein Photovoltaik-Energieversorgungssystem am Beispiel eines Kuhlhauses ("PV-Kuhlhaus"). ALTENER, 1994.
 • "Τυποποίηση παραδοσιακών Ελληνικών τυριών - συστήματα σταθεροποίησης της πρώτης ύλης αυτών", 1995 -1998. Συνεργασία με Γεωργικό Παν/μιο Αθηνών, ITCC ΑΕ, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ΔΕΛΤΑ ΑΕ, ΙΤΕ (S.TRA.GREE.C. ΕΠΕΤ ΙΙ).
 • "Εφαρμογή συστήματος ταχείας εξυγίανσης του ποιμνίου από την προϊούσα πνευμονία", συνεργασία με το κτηνιατρικό εργαστήριο Χανίων, 1994-98. Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων, 1994-1998.
 • "Μελέτη των αναπαραγωγικών και παραγωγικών ιδιοτήτων της ντόπιας αίγας στην Κρήτη". «ΔΗΜΗΤΡΑ 95» ,1995-2002. Χρηματοδότηση: ΕΘΙΑΓΕ
 • "Μελέτη παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της προβατοτροφίας στην Κρήτη". ΠΕΠ ΙΙ Κρήτης (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ΙΤΕ), 1998-1999.
 • "Η ενσίρωση μη εμπορεύσιμων πορτοκαλιών και στεμφύλων βιομηχανιών χυμοποίησης εσπεριδοειδών και η αξιοποίησή τους στη διατροφή των αιγοπροβάτων". Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων, 1999-2002.
 • "Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εκτροφών προβάτων στην Κρήτη". «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2000 – 2006, ΜΕΤΡΟ 1.2. Εξοικείωση των επιχειρήσεων με τις νέες τεχνολογίες, Προώθηση της Καινοτομίας.
 • "Εκπόνηση μελέτης σχετικά με την επίδραση των συνθηκών σταυλισμού των ζώων στην ποιότητα γάλακτος, εμφάνιση μαστίτιδων και θνησιμότητα νεογέννητων και αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων", υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνο, 2004-2005. Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου
 • "HealthyHay" Χρηματοδότηση από MarieCurie Actions FP6-2005 Mobility-1. Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος.
 • "Mediterranean Initiatives - Development in Agriculture (MIDA)", INTERREG III B ARCHIMED, 2006. Επιστημονικός υπεύθυνος για το τμήμα του έργου που αφορά το Δήμο Μουσούρων.
 • "Η επίδραση του LEVUCELL SC στη γαλακτοπαραγωγή των προβάτων" σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία Lallemand SAS), 2006.
 • Χρηματοδότηση: Lallemand SAS
Δημοσιεύσεις
 • VOLANIS, M., STEFANAKIS, A., HATJIGEORGIOU, I., ZOIOPOULOS, P., 2007. Supporting the extensive dairy sheep smallholders of the semi-arid region of Crete through technical intervention. Trop. Anim. Health Prod., (2007) 39:325–334.
 • STEFANAKIS, A., VOLANIS, M., ZOIOPOULOS, P., HATJIGEORGIOU, I., 2007. Assessing the potential benefits of technical intervention in evolving the semi-intensive dairy-sheep farms in Crete. Small Ruminant Research 72 (1), pp. 66-72
 • VOLANIS, M., ZOIOPOULOS, P., PANAGOU, E. and TZERAKIS, C. 2006. Utilization of an ensiled citrus pulp mixture in the feeding of lactating dairy ewes. Small Ruminant Research, 64, (2006) 190-195
 • VOLANIS, M., ZOIOPOULOS, P. and TZERAKIS, C. 2004. Effects of feeding ensiled slices oranges to lactating dairy sheep. Small Ruminant Research, 53 (2004) 15-21.
 • VOLANIS, M., ZOIOPOULOS, P., 2003. Efforts in utilizing locally available agro-industrial by-products and crop surpluses in dairy sheep feeding. 54th EAAP Annual Meeting, 31 Aug to 3 Sept 2003, Rome. Book of Abstracts, p.345. (Wageningen Academic Press).
 • VOLANIS, M., KOMINAKIS, A., ROGDAKIS, E., 2002. Genetic analysis of udder score and milk traits in test day records of Sfakia dairy ewes. Archiv fur Tierzucht, Dummerstrof 45 (2002) 1, 69-77.
 • KOMINAKIS, A, VOLANIS, M., ROGDAKIS, E., 2001. Genetic modelling of test day records in dairy sheep using orthogonal Legendre polynomials. Small Ruminant Research, 39 (2001) 209-217.
 • ΒΟΛΑΝΗΣ Μ., ΠΟΥΛΟΥ Α., ΤΖΕΡΑΚΗΣ, Κ., 1998. Εφαρμογή μεθόδων εξυγίανσης από την προϊούσα πνευμονία σε ποίμνιο προβάτων. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης Τεύχος 25: 57-66
 • ΒΟΛΑΝΗΣ, Μ., ΤΖΕΡΑΚΗΣ, Κ., 1997. Μελέτη του προβάτου φυλής Σφακίων: ΙΙΙ. Γαλακτοπαραγωγή. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης Τεύχος 24: 21-38.
 • ΒΟΛΑΝΗΣ, Μ., ΤΖΕΡΑΚΗΣ, Κ., 1997. Μελέτη του προβάτου φυλής Σφακίων: ΙΙ Αναπαραγωγικές ιδιότητες προβατίνων και χαρακτηριστικά ανάπτυξης των αμνών. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης Τεύχος 24: 5-20.
 • ΒΟΛΑΝΗΣ, Μ., ΤΖΕΡΑΚΗΣ, Κ., 1997. Μελέτη του προβάτου φυλής Σφακίων: Ι. Αναπαραγωγικές και παραγωγικές ιδιότητες αμνάδων. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης Τεύχος 23: 5-28.
 • ΒΟΛΑΝΗΣ, M., 1992. Η επίδραση του συνδυασμού θηλασμού και άμελξης στην ανάπτυξη των αρνιών και στην ποσότητα του εμπορεύσιμου γάλακτος της φυλής Σφακίων. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης Τεύχος15: 5-29.

 

Προσωπικό

Κων/νος Τζεράκης
Υπεύθυνος Εργαστηρίου

e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ: 28210-83448

Δρ. Μανούσος Βολάνης
Ερευνητής
(Τέως Υπεύθυνος Εργ.)

e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www