Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών για τις ανάγκες του έργου: «Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των ελληνικών ποικιλιών Αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού υλικού»

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών  για τις ανάγκες του έργου: «Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των ελληνικών ποικιλιών Αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού υλικού» (ακρωνύμιο Closeviva),  με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Δούπη, του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.) τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας (Τ.Α.Λ.Α.Φ.) Α.Π.: 644/7884/18-02-2019.

Προκήρυξη

Έγγραφα προσφοράς

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www