Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ)

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ), για τις ανάγκες του έργου «In vitro and in vivo studies on the potential of a developmental nematicide against Meloidogyne spp and its compatibility with biocontrol agents - NeMaBio», με κωδικό 22.1622, & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμ. Τζωρτζακάκη Διευθυντή Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα υποβολής αίτησης

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www