ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ/ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Προκήρυξη

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www