Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου εξωτερικών συνεργατών (α) 1 Γεωπόνος ή Βιολόγος ΠΕ και (β) 1 Γεωπόνος ΠΕ

Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου εξωτερικών συνεργατών (α) 1 Γεωπόνος ή Βιολόγος ΠΕ και (β) 1 Γεωπόνος ΠΕ,  για τις ανάγκες του έργου: «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς» – Υποέργο 1, κωδικός  20.1596 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης Α

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης Β

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www