Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη Γεωπόνου ΠΕ ή Τεχνολόγου ΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Α.Π.: 2673/37819/21-07-2020, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ, Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, στο Ηράκλειο Κρήτης, σχετικά με:

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη Γεωπόνου ΠΕ ή Τεχνολόγου ΤΕ, για τις ανάγκες του Έργου: «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)» & Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ στο Ηράκλειο.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www