Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με φυσικό πρόσωπο (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή Βιολόγου ΠΕ ή Τεχνολόγου Γεωπονίας ΤΕ)

Απόφαση ΔΣ 14η /25-11-2020 θέμα 45

Αφορά: μία (1) Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, με φυσικό πρόσωπο (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή Βιολόγου ΠΕ ή Τεχνολόγου Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης», του Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου στο Ηράκλειο.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www