Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με φυσικό πρόσωπο (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωλογίας)

Απόφαση ΔΣ 14η /25-11-2020 θέμα 46

Αφορά: μία (1) Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, με φυσικό πρόσωπο (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωλογίας) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά , Εντεταλμένο Ερευνητή του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www