Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου δύο (2) εξωτερικών συνεργατών (Γεωπόνων ΠΕ)

Απόφαση ΔΣ 14η /25-11-2020 θέμα 44

Αφορά: σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου δύο (2) εξωτερικών συνεργατών (Γεωπόνων ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Novel approaches to promote the SUSTAINability of OLIVE groves in the Mediterranean, 'SUSTAINOLIVE'», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Βασίλειο Στουρνάρα, Ερευνητή Δ' του ΙΕΛΥΑ, τμήμα Ελαίας & οπωρ/κών Καλαμάτας.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης Α

Υπόδειγμα πρότασης Β

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www