Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ή Βιολόγο ΠΕ/ΤΕ)

Απόφαση ΔΣ 1η /15-02-2021 θέμα 40

αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ή Βιολόγου ΠΕ/ΤΕ), για τις ανάγκες εμβληματικής δράσης «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του "Αμπελιού"», Υποέργο Ι «Γενετική και γονιδιωματική ανάλυση» (Α.Π.: 50748/16 της 02/04/2019, ΑΔΑ:61714653ΠΣ-4Ω4 Απόφαση Ένταξης), για το έτος 2021 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Μερκουρόπουλο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ/ΤΑΑ, στην Αθήνα.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

new Logo

GoCitrus

ΕΣΠΑ-logo

 

  deficit-logoSmartPP

nt4d

Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ελαιολάδου
oliveoil lab

service el

Olive FruitΕνημερωτικά φυλλάδια

Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www