Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου σε 2 εξωτερικούς συνεργάτες (Γεωπόνους ΠΕ )

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου σε 2 εξωτερικούς συνεργάτες (Γεωπόνους ΠΕ ) για τις ανάγκες του Έργου: "Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις" GoCitrus (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS5072531, «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με φορέα χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με Συντονιστή του Έργου τον Δρα Βασίλειο Ζιώγα, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 23/08/2021.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης Α

Υπόδειγμα πρότασης Β

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www