Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σε 1 εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΤΕ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Α.Π.: 3127/45837/08-09-2021, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ.

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σε 1 εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΤΕ ) για τις ανάγκες του Έργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας – ΕΣΠΕΡασπίς» και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Ματθαίο Μαθιουδάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 27/09/2021 ήμερα Δευτέρα

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www