Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης σε δύο (2) Γεωπόνους ΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης σε δύο (2) Γεωπόνους ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου «Δημιουργία νέων ποικιλιών ελιάς για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και βελτίωση ποιότητας προϊόντων» – BREEDOLEA, κωδικός 22.1796» για τα έτη 2021 και 2022 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης 1

Υπόδειγμα πρότασης 2

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www