ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ

Ταχ. Δ/νση: Σ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση
Πληρ.: Π. Ζαμανίδης
Τηλ.:2102828111

 

Εισαγωγικό σημείωμα πεπραγμένων

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2015

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www