Εργαστηριο Εντομολογιας

Αντικείμενο
 • Η μελέτη και η ορθολογική αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών της Κρήτης (Ελιά, Εσπεριδοειδή, Κηπευτικά, Υποτροπικά Φυτά) με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 • Η εκτροφή των εχθρών των καλλιεργειών καθώς και των ωφελίμων εντόμων τους
 • Η μελέτη του είδους, της μορφολογίας και της βιο-οικολογίας των εντόμων και εχθρών και του ύψους των ζημιών που προκαλούν.
 • Η εκτροφή, ο πολλαπλασιασμός και η εξαπόλυση των ωφελίμων εντόμων στο εντομοτροφείο με σκοπό τη βιολογική καταπολέμηση και γενικότερα τον εμπλουτισμό της ωφέλιμης πανίδας της Κρήτης.
 • Η μελέτη της αξιολόγσης της αποτελεσματικότητας νέων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων αλλά και μεθοδων αντιμετώπισης εχθρών στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των εντόμων
 • Η προστασία των καλλιεργειών από εντομολογικούς εχθρούς στα πλαίσια βιολογικής  αλλά και ολοκληρωμένης παραγωγής.

nagref clip image002  nagref clip image002 0002

Αποτελέσματα
 • Προσδιορίστηκαν και μελετήθηκαν οι νέοι για την περιοχή εχθροί των εσπεριδοειδών (αλευρώδεις, φυλλοκνίστης, θρίπες, ψευδόκοκκος, καλόκορις κ.τ.λ. ) και αντιμετωπίστηκαν με βιολογικά μέσα αντιμετώπισης.
 • Μελετήθηκαν τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά των κυριοτέρων εντομολογικών εχθρών της ελιάς, των εσπεριδοειδών, των κηπευτικών και των άλλων καλλιεργειών της Κρήτης.
 • Μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα εναλλακτικών της χημικής, μεθόδων στην καταπολέμηση εντόμων και ακαρέων.
 • Έχουν εισαχθεί, μελετηθεί, πολλαπλασιαστεί στο Εντομοτροφείο του Ινστιτούτου και έχουν εξαπολυθεί στη φύση πολλά είδη ωφελίμων εντόμων, παρασιτοειδών ή αρπακτικών για τη βιολογική αντιμετώπιση ορισμένων εντομολογικών εχθρών.Έχουν γίνει δοκιμές νέων προϊόντων στην αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών της περιοχής και έχει επιτευχθεί δραστική μείωση των χημικών που χρησιμοποιούνται εναντίον των εχθρών αυτών.
 • Μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα νέων ουσιών και της μαζικής παγίδευσης στην καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.
 • Προσδιορίστηκαν οι φυσικοί εχθροί (παράσιτα, παρασιτοειδή και αρπακτικά) των κυριοτέρων εχθρών των καλλιεργειών της περιοχής και μελετήθηκε η συμβολή τους στον περιορισμό των προσβολών.
 • Μελετήθηκε η επίδραση διαφόρων επεμβάσεων του ανθρώπου στην ωφέλιμη εντομοπανίδα.
 • Διατέθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στους νομούς της Κρήτης και της Νότιας Ελλάδας πολλά είδη ωφέλιμων εντόμων.
 • Αναλύθηκαν εντομολογικές και ακαρεολογικές προσβολές σε πολυάριθμα δείγματα και δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες στους ενδιαφερόμενους φορείς (Κρατικές Υπηρεσίες, Συνεταιρισμοί, Ομάδες παραγωγών, Ιδιώτες κ.α.).
Προγράμματα
 • Ορθολογική διαχείριση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων σε υδροπονική καλλιέργεια τομάτας και μαρουλιού (HYDROFLIES). Διάρκεια 2012-2014. INTERREG III.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας δολώματος ψεκασμού κατά του δάκου, με χρήση
  σύγχρονων τεχνικών αυτοματισμού. Διάρκεια 2012-2014. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.
 • Impact of mixtures of flowering plants used as ground cover in olive groves or crop margins in grapevine on population of bee pollinators and natural enemies.Διάρκεια 2011-2013. Ιδιωτικός φορέας.
 • Έλεγχος της αποτελεσματικότητας ετοιμόχρηστων δολωμάτων με δραστική ουσία a-cypermethrin για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς από εδάφους ψεκασμούς. Διάρκεια 2008-2013.Ιδιωτικός φορέας.
 • Έλεγχος της αποτελεσματικότητας σκευάσματος DPX-HGW86 10SE στο εργαστήριο για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) με δολωματικούς ψεκασμούς. Διάρκεια 2010-2012. Ιδιωτικός φορέας.
 • Μελέτη αποτελεσματικότητας σκευασμάτων GF- 2680, GF-2682 αλλά και GF-2828 και GF- 2829 σε πειράματα αγρού για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς από εδάφους ψεκασμούς.Διάρκεια 2010-2011. Ιδιωτικός φορέας.
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας νέας ελκυστικής ουσίας για την βελτίωση των δολωματικών ψεκασμών εναντίον του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) (semifield experiment).Διάρκεια 2010-2011. Ιδιωτικός φορέας.
 • Μελέτη βιο-οικολογικών χαρακτηριστικών των ειδών των ψευδοκόκκων σε αμπελώνες του νομού Ηρακλείου και πιλοτική εφαρμογή μέτρων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τους. Διάρκεια 2008-2010.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Δημοσιεύσεις

Ελληνικές

 Νεώτερα Ερευνητικά Αποτελέσματα στην Αντιμετώπιση του Δάκου της Ελιάς (Απρίλιος 2017)

Διεθνείς

 • VARIKOU, K., BIROURAKI A., I.TSITSIPIS and Chr. SERGENTANI  2011. Effect of temperature on the fecundity of Pezothrips kellyanus (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 105(1): 60-65.
 • VARIKOU, K., A. BIROURAKI, G. KOUFAKIS and A. CHRISTOYLAKIS. 2011. Evaluation of attractants used in bait sprays for the control of olive fruit fly Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) in orchards of Crete. 4th International Conference for Olive Tree and Olive Products - OLIVEBIOTEQ, pp. 126, Chania, Crete, Greece, 31st October - 4th November (under publication).
 • VARIKOU, K., BIROURAKI A., BAGIS N. and D.C KONTODIMAS 2010. Effect of temperature on the development and longevity of Planococcus ficus (Signoret) (Homoptera: Pseudococcidae). Ann. Entomol.Soc. Am. 103(6): 943-948.
 • VARIKOU, K., I. TSITSIPIS, and V. ALEXANDRAKIS. 2009. Effect of diet on development and reproduction of Pezothrips kellyanus (Bagnall) (Thysanoptera:Thripidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 103 (1): 66-70.
 • VARIKOU, K., J.A., TSITSIPIS, V., ALEXANDRAKIS, and M. HODDLE 2009. Effect of temperature on the development and longevity of Pezothrips kellyanus (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 102 (5): 835-841.
 • ALEXANDRAKIS,, V., K., VARIKOU & A. KALAITZAKI, 2005. Study of Trapping Systems for Control of Bactrocera oleae (Gmelin)(Diptera:Tephritidae) in Crete Olive Groves, 15th International Scientific Conference on Organic Agriculture 'Researching Sustainable Systems' Adelaide, Australia,pp. 132-136, 21-23 September 2005.

 

Προσωπικό

Δρ. Βαρίκου Κυριακή

Εντομολόγος, Υπεύθυνη Εργαστηρίου

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ: 28210-83444

Δρ. Γαραντωνάκης Νίκος

Εντομολόγος (με σύμβαση)

e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ: 28210-83449

Μπιρουράκη Αθανασία

Τεχνολόγος Γεωπονίας

e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ: 28210-83449

 

 

 

 

 

 

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www