εργαστηριο υδροπονιας & αρωματικων φυτων

Αντικείμενο

Οι στόχοι του τομέα περιλαμβάνουν:

 • Τη μελέτη, αξιολόγηση και προσαρμογή διαφόρων συστημάτων υδροπονικής καλλιέργειας κηπευτικών και ανθέων στις ελληνικές συνθήκες.
 • Την αξιολόγηση και εφαρμογή εγχώριων υλικών ως υποστρωμάτων υδροπονικής καλλιέργειας.
 • Τη μελέτη των θρεπτικών απαιτήσεων και συνθηκών θερμοκηπίου των υδροπονικών καλλιεργειών.
 • Τη μελέτη της οικοφυσιολογίας των αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών της Κρήτης, την αξιολόγηση των τοπικών πληθυσμών και την εισαγωγή τους σε βιολογική καλλιέργεια.
 • Την αξιολόγηση και εισαγωγή διαφόρων άγριων λαχανικών σε καλλιέργεια.
 • Τη μελέτη ανάπτυξης και παραγωγής διαφόρων φυτικών ειδών που δεν προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων.

udroponia3

Αποτελέσματα

Κύρια μέχρι τώρα αποτελέσματα:

 • Μελετήθηκε και προσαρμόστηκε στις ελληνικές συνθήκες το σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας ΝFT (Nutrient Film Technique).
 • Προσδιορίσθηκαν οι θρεπτικές απαιτήσεις διαφόρων καλλιεργειών (Τομάτα, Αγγουριά, Πιπεριά, Πεπονιά, Φράουλα, Μαρούλι, Γαριφαλιά) κατά φάση ανάπτυξης και εποχή για την παρασκευή θρεπτικών διαλυμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καλλιεργειών αυτών.
 • Αναπτύχθηκε ένα χαμηλού κόστους και άριστης λειτουργικότητας σύστημα καλλιέργειας Μαρουλιού με τη μέθοδο NFT.
 • Αξιολογήθηκαν εγχώρια υλικά (ελαφρόπετρα, ζεόλιθος, περλίτης) ως υποστρώματα και αναπτύχθηκε ένα χαμηλού κόστους και ικανοποιητικής απόδοσης σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας.
 • Εγκαταστάθηκαν επιδεικτικά θερμοκήπια υδροπονικής καλλιέργειας στη Σύρο σε συνεργασία με το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ και στην Πτολεμαϊδα σε συνεργασία με τη ΔΕΗ.
 • Μελετήθηκε η επίδραση διαφόρων θρεπτικών στοιχείων στην ανάπτυξη, παραγωγή και ποιότητα αρωματικών φυτών (Αγκίσαρος, Δίκταμος, Ρίγανη, Φασκομηλιά, Θυμάρι, Θρούμπι, Μαλοτήρα, Βασιλικός).
 • Εγκαταστάθηκε επιδεικτική καλλιέργεια Μαλοτήρας σε έκταση 5 στρεμμάτων στο οροπέδιο του Ομαλού.
 • Μελετήθηκαν τα αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά διαφόρων άγριων πληθυσμών αρωματικών φυτών με οικονομικό ενδιαφέρον.
 • Μελετήθηκε η συμπεριφορά του φυτού Guayule στις συνθήκες της Κρήτης.
 • Αναπτύχθηκε σύστημα καλλιέργειας φυτών μέσα σε δοχεία (υδροπονική γλάστρα). Το σύστημα αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη τόσο καλλωπιστικών όσο και λαχανικών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ενώ δεν απαιτεί χρήση ενέργειας ούτε και διαρκή παρακολούθηση.
 • Αναπτύχθηκε σύστημα καλλιέργειας δένδρων, θάμνων ή λαχανικών στα δώματα των κτιρίων. Κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι το μικρό του βάρος που επιτρέπει την εγκατάστασή του σε δώματα (ταράτσες) χωρίς στατική επιβάρυνση των κτιρίων.

udroponia2

Προγράμματα
 • "Μελέτη εγχωρίων υλικών ως υποστρωμάτων υδροπονικής καλλιέργειας στα θερμοκήπια της Κρήτης". ΠΕΠ Κρήτης.
 • "Σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία θερμοκηπίου υδροπονικής καλλιέργειας θερμαινόμενου με ανάκτηση θερμότητας από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς". ΔΕΗ.
 • "Cultivation of novel crops". Υπηρεσία Αγροτικής Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.
 • "Modeling of Mediterranean Ecosystems Dynamics". Ε.Ε.
 • "European network for Strawberry evaluation". Cost 836 - Ε.Ε.
 • "Αξιολόγηση και εφαρμογή υλικών φιλικών στο περιβάλλον ως υποστρωμάτων θερμοκηπιακών υδροπονικών καλλιεργειών" ΓΓΕΤ, Διακρατική συνεργασία Ελλάδας Κίνας για Ε&T.
 • "Αξιολόγηση και Εφαρμογή στην Ελλάδα των συστημάτων Υδροπονίας στα Ανθο-κομικά και Κηπευτικά προϊόντα". Υπουργείο Γεωργίας.
 • "Αξιολόγηση διαφόρων πληθυσμών επιλεγμένων ειδών αρωματικών φυτών στην Ήπειρο και άλλες ορεινές και προβληματικές περιοχές της χώρας". Υπουργείο Γεωργίας.
 • "Natural products", Υπηρεσία Αγροτικής Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.
 • "Προσδιορισμός τυχόν υπολειμμάτων του καπνογόνου εδάφους 1,3 dichloropropene και των πιθανών μεταβολιτών του στα υπόγεια νερά στην Ελλάδα" (2005-2007) Χρηματοδότηση DOW Agrochemicals.
 • "Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εκτροφών προβάτων στην Κρήτη". ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000 – 2006 ΜΕΤΡΟ 1.2.

udroponia1

Δημοσιεύσεις

Ελληνικές

 • Τζεράκης, Κ., Σάββας, Δ., Συγριμής, Ν. 2009. Η επίδραση υψηλών συγκεντρώσεων Mn και Zn στην απορρόφηση ιχνοστοιχείων σε καλλιέργεια αγγουριάς σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 24ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009.
 • Οικονομάκης Κ.Δ., 2004. Πιλοτικό θερμοκήπιο λιγνιτικού κέντρου Πτολεμαΐδας Αμυνταίου της ΔΕΗ. Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία. (ΕΘΙΑΓΕ). Τεύχος 18, σελ. 22-23.Οικονομάκης, Κ.Δ., 1995. Καλλιέργεια με το σύστημα NFT . Αποτελέσματα έρευνας επτά ετών. Γεωργία και Κτηνοτροφία, 1:36-40
 • Οικονομάκης Κ.Δ., 2004. Η μαλοτήρα που χάνεται… και μια απόπειρα διάσωσης. Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία. (ΕΘΙΑΓΕ). Τεύχος 17, σελ. 14-17.
 • Οικονομάκης Κ.Δ., 2003. Άρωμα Κρήτης. Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία. (ΕΘΙΑΓΕ). Τεύχος 14, σελ. 17-21.
 • Οικονομάκης, Κ.Δ. και Α.Α., Δασκαλάκη, 2003. Αποτελέσματα από την εφαρμογή διαφόρων συστημάτων και υποστρωμάτων υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας στο πιλοτικό θερμοκήπιο του λιγνιτικού κέντρου Πτολεμαΐδας Αμυνταίου της ΔΕΗ. 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο. 8-10 Οκτωβρίου 2003, Ιωάννινα Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας των Οπωροκηπευτικών. Τόμος 11, τεύχος Β’ σελ. 55-58
 • Οικονομάκης Κ.Δ., 2002. «Έψημα Κρητικόν». Μια διαδρομή στην ιστορία, λαογραφία, χρήσεις και καλλιέργεια του κρητικού δικτάμου. Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία. (ΕΘΙΑΓΕ). Τεύχος 10(23) ,σελ. 11-13
 • Οικονομάκης Κ.Δ., 2002. «Guayule» μια νέα εναλλακτική καλλιέργεια;. Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία. (ΕΘΙΑΓΕ). Τεύχος 10(23), σελ. 14-15
 • Δασκαλάκη Α.Α. και Οικονομάκης, Κ.Δ., 2001. Επίδραση της ανακύκλωσης του θρεπτικού διαλύματος στην παραγωγή τομάτας σε υδροπονική καλλιέργεια με υπόστρωμα ελαφρόπετρας. 20ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 29 Οκτ. – 1 Νοεμ. 2001 Λάρνακα, Κύπρος. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Τόμος 10, σελ. 370-373.
 • Δασκαλάκη Α.Α. και Οικονομάκης, Κ.Δ., 2001. Υδροπονική καλλιέργεια αγγουριάς σε ελαφρόπετρα, περλίτη και ζεόλιθο με ή χωρίς ανακύκλωση του θρεπτικού διαλύματος. 20ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 29 Οκτ. – 1 Νοεμ. 2001 Λάρνακα, Κύπρος. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Τόμος 10, σελ. 366-369.
 • Οικονομάκης Κ.Δ., 1997. Υδροπονία. Νέα εναλλακτική μορφή καλλιέργειας. Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία. (ΕΘΙΑΓΕ). Τεύχος 4,σελ. 6-9
 • Οικονομάκης, Κ.Δ., 1995. Περλίτης και ελαφρόπετρα. Η ελληνική πρόταση για καλλιέργεια εκτός εδάφους. Γεωργία και Κτηνοτροφία, 1:42-44.
 • Οικονομάκης, Κ.Δ., 1995. Το υδροπονικό σύστημα NFT. Περιγραφή, εγκατάσταση και διαχείριση. Γεωργία και Κτηνοτροφία, 6:34-43.

Διεθνείς

 • Chondraki S., Tzerakis C., Tzortzakis N. 2012: Influence of sodium chloride and calcium foliar spray on hydroponically grown parsley in nutrient film technique system. Journal of Plant Nutrition, 35:10, 1457-1467
 • Tzerakis, C., Savvas, D., Sigrimis, N. 2011. Responses of cucumber grown in recirculating nutrient solution to gradual Mn and Zn accumulation in the root zone owing to excessive supply via the irrigation water. J. Plant Nutr. Soil Sci. 2012, 175, 125–134
 • Τzortzakis, N.G., Economakis, C.D. 2008. Shredded maize stems as an alternative substrate medium. International Journal of Vegetable Science 13 (4), pp. 103-122
 • Tzortzakis, N.G., Economakis, C.D. 2008. Impacts of the substrate medium on tomato yield and fruit quality in soilless cultivation. Horticultural Science, Vol. 35, Issue 2, 83-89
 • Tzortzakis, N.G., Economakis, C.D. 2007. Antifungal activity of lemongrass (Cympopogon citratus L.) essential oil against key postharvest pathogens. Innovative Food Science and Emerging Technologies 8 (2), pp. 253-258
 • Τzortzakis N.G. and C.D. Economakis, 2005. Shredded Maize Stems as an Alternative Substrate Medium: Effect on Growth, Flowering and Yield of Tomato in Soilless Culture. Journal of Vegetable Science ISSN 1548-1689 Vol: 11 Issue: 2
 • Economakis, C, Karioti, A., Skaltsa, H., Perdetzoglu, D. and Demetzos, C., 2005. Effect of solution conductivity on the volatile constituents of Origanum dictamnus L. in nutrient film culture. J. Agric. Food Chem. 53:1656-1660.
 • Economakis, C.D., and A.A., Daskalaki, 2003. Effect of potassium nutrition on yield and quality of tomato plants grown with Nutrient Film Technique under sodium chloride saline conditions. Acta Hort 609:337-339
 • Karioti, A., Skaltsa, H., Demetzos, C., Perdetzoglu, D., Economakis, C. and SALEM, A. 2003. Effect of phosphorus concentration of the nutrient solution on the volatile constituents of leaves and bracts of Salvia fruticosain solution culture. J. Agric. Food Chem. 51:6505-6508.
 • Economakis, C., Skaltsa, H., Demetzos,C., Socovic, M., Thanos, C., 2002. Effect of phosphorus concentration of the nutrient solution on the volatile constituents of leaves and bracts of Origanum dictamnus. J. of Agric. Food Chem. 50:6276-6280.
 • Economakis, C.D, and L. KRULJ, 2000. Water and nutrient uptake by strawberry plants grown with the nutrient film technique (NFT) under different minimum solution temperature. 2nd Balcan Symposium on Vegetable and Potatoes. Thessaloniki 11-15 October 2000. Proceedings on the Balcan Symposium on Vegetable and Potatoes. p. 405-410
 • Economakis, C.D and M. SAID, 2000. Effect of solution temperature on growth and shoot nitrate content of lettuce grown in solution culture. 2nd Balcan Symposium on Vegetable and Potatoes. Thessaloniki 11-15 October 2000. Proceedings on the Balcan Symposium on Vegetable and Potatoes 411-415
 • Demetzos C, Perdetzoglou D, Gazouli M, Tan K, Economakis C., 2000. Chemical analysis and antimicrobial studies on three species of Ferulago from Greece Planta medica, vol. 66 (6): 560-563 AUG 2000
 • Economakis C., Demetzos, C., Anastassaki T., Papazoglou V., Gazouli M., Loukis A., Thanos C. A., Harvala C., 1999. Volatile constituents of bracts and leaves of wild and cultivated origanum dictamnus, Planta medica, vol. 65, n2, 189-191
 • Economakis, C. D. 1999. Tomato cultivation on differentiated particle size pumice and on perlite. 19th Congress of the Greek Horticultural Society. Heraklion 25-27 October 1999. Vol. 6 .
 • Economakis, C.D., T. Anastasaki, V. Papazoglou, C. Demetzos, A. Loukis, 1997. Volatile components of hydroponically cultivated plants of Origanum dictamnus L.: qualitative and quantitative analysis of leaves and bracts using GC and GC-MS. Proceedings of the 45th Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research, Sept. 7-12th, 1997, Regensburg, Germany.
 • Economakis, C.D., C. Demetzos, T. Anastasaki, V. Papazoglou, M. Gazouli, A. Loukis, C. Thanos, C. Harvala, 1999. Volatile constituents of Bracts and Leaves of wild and cultivated Origanum dictamnus L. Planta Medica, 65: 189-191.
 • Economakis, C. D., A. Daskalaki, A. Bitsaki, 1999. Effect of the nutrient solution potassium concentration on tomatoes grown on new or reused pumice. International Symposium on Growing Media and Hydroponics, Halkidiki, Greece, 31 August-6 September. Acta Horticulturae 548:511-515.
 • Economakis, C. D. and Krulj, L., 1999. Effect of root-zone warming on strawberry plants grown with nutrient film technique (NFT). International Symposium on Growing Media and Hydroponics, Halkidiki, Greece, 31 August-6 September. Acta Horticulturae 548:189-195.
 • Demetzos, C., H. Katerinopoulos, A. Kouvarakis, N. Stratigakis, A. Loukis, C. Economakis, V. Spiliotis, J.Tsaknis. 1997. Composition and antimicrobal activity of the essential oil of Cistus creticus ssp. eriocephalus. Planta Medica 63:1-3.
 • Economakis, C.D. 1997. Effect of plant density on growth and yield of tomatoes in substrate culture. 18th Scientific Congress of the Greek Horticultural Society Vol 7: 335-338.
 • Economakis, C.D., 1996. Effect of root-zone temperature on growth and water uptake by lettuce plants in solution culture. 2nd Intern. Symposium on Irrigation of Horticultural Crops. Acta Hort. 449:199-203
 • Economakis, C.D. and R. Koleilat, 1996. Effect of Nitrogen concentration on growth, water, and nutrient uptake of lettuce plants in solution culture. 2nd Intern. Symposium on Irrigation of Horticultural Crops. Acta Hort. 449:223-228.
 • Economakis, C.D., 1995. The effect of intermittent flow of the nutrient solution on yield of tomatoes grown with NFT. Proccedings of the 17th Scientific Congress of the Greek Horticultural Society, Vol. 5:252-255
 • Economakis, C.D., 1992. The influence of solution heating and intermittent solution circulation on the production of flowers and fruits of tomatoes in Nutrient Film Culture. International Society for Soilless Culture, 8th International Congress on Soilless Culture. Proceedings :131-143.
 • Ghattas, E.N. and C.D. Economakis, 1992. The influence of plant density on growth and yield of tomatoes grown with NFT. Acta Hort. :165-172.
 • Economakis, C.D. 1993. Effect of potassium concentration on growth and yield of Origanum dictamnus in solution culture. Acta Hort. 331:339-344.
 • Economakis, C.D., and C.E. Fournaraki, 1992. Growth and nutrient uptake of Origanum vulgare ssp hirtum in solution culture. Acta Hort. 331:345-350
 • Economakis, C.D., 1992. The influence of solution heating and intermittent solution circulation on tomatoes in Nutrient Film Culture. Acta Hort.323:81-87
 • Kanaan, S.S. and C.D. Economakis, 1992. Effect of climatic conditions and time of harvest on growth and tissue nitrate content of lettuce in nutrient film culture. Acta Horticulturae 323:75-80
 • Economakis, C.D.,1992. Effect of solution conductivity on growth and yield of Origanum dictamnus L. in Nutrient Film Culture. Acta Horticulturae 306 : 204-209.
 • Economakis, C.D., 1991. Effect of solution conductivity on growth and yield of lettuce in nutrient film culture. Acta Horticulturae 287 : 309-316.
Προσωπικό

Κων/νος Τζεράκης
Γεωπόνος
Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Τηλ: +30-28210-83448
e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Λουίζα Μικάλεφ
Τεχνολόγος Γεωπονίας

Τηλ: +30-28210-83433
e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www