ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ

Αντικείμενο
 • Η μελέτη θρέψης της ελιάς, των εσπεριδοειδών, των υποτροπικών φυτών και των κηπευτικών καλλιεργειών
 • Η εφαρμογή της φυλλοδιαγνωστικής και των αναλύσεων εδάφους ως εργαλείο για τη διόρθωση τροφοπενιών και την ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών.
 • Η μελέτη της φυσιολογίας των δενδρωδών καλλιεργειών και της ανταπόκρισής τους σε αβιοτικές καταπονήσεις (stress).
 • Η μελέτη εναλλακτικών και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών λίπανσης των καλλιεργειών.
 • Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη λίπανση των καλλιεργειών.

nutr1

 

Αποτελέσματα
 • Εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών σε θέματα που αφορούν τη λίπανση των καλλιεργειών
 • Επισκοπήσεις θρέψης για καταγραφή των τοπικών προβλημάτων και προσαρμογή της εφαρμοζόμενης λίπανσης.
 • Διαφυλλική λίπανση των καλλιεργειών - περιορισμός της χρήσης των λιπασμάτων.
 • Διάγνωση και τρόποι θεραπείας των τροφοπενιών της Ελιάς, του Αβοκάντο, των Εσπεριδοειδών και των Κηπευτικών.
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας του Αβοκάντο με εφαρμογή διαφόρων καλλιεργητικών πρακτικών (χαραγή, εφαρμογή σκευασμάτων για αύξηση της καρπόδεσης, κλπ).
 • Αξιοποίηση του ανταγωνισμού στην πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων για μείωση των αρνητικών επιδράσεων της αλατότητας.
 • Αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων για αύξηση της γονιμότητας του εδάφους.

nutr2  nutr6

 

Προγράμματα

Ενδεικτική λίστα πρόσφατων Προγραμμάτων/Έργων όπου συμμετείχε το προσωπικό του Εργαστηρίου:

 • "Ορθολογική διαχείριση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων σε υδροπονική καλλιέργεια τομάτας και μαρουλιού" (HYDROFLIES), INTERREG III, 2012-2014
 • "Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation" (OLIVE-CLIMA), στα πλαίσια του LIFE11, 2012-2017. http://www.oliveclima.eu
 • "Biotechnological recycle of olive mills washing water by microalgae" (ALGATEC) in the FP7-SME-2008-1 της Ε.Ε. (Grant agreement: 232331). (www.algatec.net)
 • "Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης, με έμφαση στη διαχείριση φυσικών πόρων" Χρηματοδότηση ΕΕΑ grants, 2009-2011
 • "Χαρακτηριστικά και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων" ΓΓΕΤ - Κοινά Ερευνητικά και Τεχνολογικά Προγράμματα Eλλάδα-Μαυροβούνιο 2006 - 2008
 • "Καινοτόμες πρακτικές άρδευσης για αύξηση της αποτελεσματικότητας του νερού και της ποιότητας των προϊόντων" στα πλαίσια της Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας - Τυνησίας 2005-2007 της ΓΓΕΤ (έργο ΓΓΕΤ 135ε).
 • "Safe and high quality food production using low quality waters and improved irrigation systems and management" (SAFIR) in the FP6-2004-FOOD-3-B της Ε.Ε. (contract FOOD-CT-2005-023168). (www.safir4eu.org)
 • "Μελέτη της επίδρασης του καλίου στην ανάπτυξη , την παραγωγή και την κατανομή των θρεπτικών στοιχείων στην τομάτα κάτω από συνθήκες άρδευσης με αλατούχο νερό". ΓΓΕΤ, Διακρατική Ελλάδας - Γιουγκοσλαβίας για Ε & Τ. (2002-2004)
 • "Παροχή οδηγιών ορθολογικής λίπανσης ελαιώνων με βάση αναλύσεις εδάφους και φύλλων και των σχετικών πληροφοριακών δελτίων". Χρηματοδοτούμενο από την ΕΟΠ Ελαιουργική. (2004)

nutr4  nutr5

 

Δημοσιεύσεις

Ενδεικτική λίστα δημοσιεύσεων από το προσωπικό του Εργαστηρίου:

 • PSARRAS G., CHARTZOULAKIS K., KASAPAKIS I., KLOPMANN W. 2014. Effect of different irrigation techniques and water qualities on yield, fruit quality and health risks of tomato plants. Acta Hort. 1038: 601-608.
 • DOUPIS G., BERTAKI M., PSARRAS G., KASAPAKIS I., CHARTZOULAKIS K. 2013. Water relations, physiological behavior and antioxidant defence mechanism of olive plants subjected to different irrigation regimes. Sci. Hort., 153: 150-156.
 • GHRAB M., GARGOURI K., BENTAHER H., CHARTZOULAKIS K., AYADI M., BEN MIMOUN M., MASMOUDI M.M., BEN MECHLIA N., PSARRAS G. 2013. Water relations and yield of olive tree (cv. Chemlali) in response to partial root-zone drying (PRD) irrigation technique and salinity under arid climate. Agricultural Water Management, 123: 1-11.
 • FORSLUND A., ENSINK J.H.J, MARKUSSEN B., BATTILANI A., PSARRAS G., GOLA S., SANDEI L., FLETCHER T., DALSGAARD A. 2012. Escherichia coli contamination and health aspects of soil and tomatoes (Solanum lycopersicum L.) subsurface drip irrigated with on-site treated domestic wastewater. Water Research 46: 5917-5934.
 • PSARRAS G., KASAPAKIS I., STEFANOUDAKI E., PAPADAKIS I., CHARTZOULAKIS K. 2011. Effect of different irrigation regimes on olive tree (Olea europaea L., cv. Koroneiki) physiology, yield and fruit quality. Acta Hort. 888: 89-94.
 • CHARTZOULAKIS K., PSARRAS G., MOUTSOPOULOU M., STEFANOUDAKI E. 2010. Application of olive mill wastewater to a Cretan olive orchard: Effects on soil properties, plant performance and the environment. Agriculture Ecosystems & Environment, 138: 293-298.
 • JENSEN C.R., BATTILIANI A., PLAUBORG F., PSARRAS G., CHARTZOULAKIS K., JANOWIAK F., STIKIC R., JOVANOVIC Z., LI G., QI X., LIU F., JACOBSEN S.E., ANDERSEN M.N. 2010. Deficit irrigation based on drought tolerance and root signalling in potatoes and tomatoes. Agric. Water Manag. 98: 403-413.
 • MATON L., PSARRAS G., KASAPAKIS G., LORENZEN J.R., ANDERSEN M., BOESEND M., BAK S.N., CHARTZOULAKIS K., PEDERSEN S.M., KLOPPMANN W. 2010. Assessing the net benefits of using wastewater treated with a membrane bioreactor for irrigating vegetables in Crete. Agric. Water Manag. 98: 458-464.
 • PSARRAS G., BERTAKI M, CHARTZOULAKIS K., 2008. Response of greenhouse tomato to salt stress and K+ supplement. Plant Biosystems 142 (1): 149-153
 • CHARTZOULAKIS K., PSARRAS G., VEMMOS S., LOUPASSAKI M., BERTAKI M., 2006. Response of two olive cultivars to salt stress and potassium supplement. J. Plant Nutr. 29(11): 2063-2078.
 • CHARTZOULAKIS K., PSARRAS G. 2005. Impacts of global change on crop photosynthesis and production in Mediterranean: the case of Crete. Agriculture, Ecosystems and Environment. 106: 147-157.
 • LOUPASSAKI, Μ., CHARTZOULAKIS, Κ., DIGALAKI, Ν. and ANDROULAKIS, Ι., 2002. Effects of salt stress on concentation of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sodium in leaves shoots and roots of six olive cultivars. J. Plant Nutr., 25(11): 2457-2482.
 • LOUPASSAKI, M., LIONAKIS, S., ANDROULAKIS, I., 1997. Iron deficiency in kiwi and its correction by different methods. Acta Hort. 444: 267-271.
 • LOUPASSAKI, M., VASILAKAKIS, M., ANDROULAKIS, I., 1997. Effect of pre-incubation humidity and temperature treatment on the in vitro germination of avocado pollen grains. Euphytica 94: 247-251.
 • LOUPASSAKI, M., ANDROULAKIS, I., LIONAKIS, S., 1997. Effects of P and K fertilisers and the date of sampling on the concentration of macro and micro-elements in the leaves of four kiwi cultivars. Acta Hort. 444: 249-254.
 • ANDROULAKIS, I., LOUPASSAKI, M., SCHWABE, W., 1996. The content of mineral elements in the leaves of the olive cv. Koroneiki in relation to irrigation and the time of sampling. Acta Hort. 449: 119-124.
 • LOUPASSAKI, M., VASILAKAKIS, M., ANDROULAKIS, I., 1995. The time of flowering of avocado and the female and male opening of flowers in Crete. Adv. Hort. Sci. 9: 37-42.
 • LOUPASSAKI, M., PERICA, S., ANDROULAKIS, I., 1993. Seasonal changes in the olive fruit and the effects of Summer-applied nitrogen and potassium. Adv. Hort. Sci. 7: 65-68.

 

 

Προσωπικό

Δρ. Ψαρράς Γεώργιος
Ερευνητής Γ'
Υπεύθυνος Εργαστηρίου

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

Τηλ: 28210-83440

Διγαλάκη Νεκταρία
Γεωπόνος

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ: 28210-83441

 

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www