Εκπαιδευτικες δραστηριοτητες

Γενικά

Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, με το ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, δραστηριοποιείται και στους τομείς της Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης – Ενημέρωσης, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

nutr4

Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών που εξυπηρετεί την υποστήριξη των εκπαιδευτικών - επιμορφωτικών - ενημερωτικών δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει:

  • Αίθουσα Συνεδρίων - Διαλέξεων χωρητικότητας 180 ατόμων, πλήρως εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα εκπαίδευσης και παρουσιάσεων, όπως μεταφραστικό κέντρο, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, προβολείς video και διαφανειών κ.ά.
  • Αίθουσα Συσκέψεων - Συνεδριάσεων 15-20 ατόμων, εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα παρουσιάσεων.
  • Βιβλιοθήκη

education01

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου επικεντρώνονται στα αντικείμενα των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και απευθύνονται σε γεωτεχνικούς, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς, κλπ. Ενδεικτική λίστα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Το ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου συμμετέχει στην εκπαίδευση φοιτητών με την εκπόνηση πρακτικής άσκησης και πτυχιακής εργασίας στο Ινστιτούτο, καθώς την εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.

 education02

 

 

 

 

 

 

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www