Προκυρήξεις-Διαγωνισμοί

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών για τις ανάγκες του έργου: «Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των ελληνικών ποικιλιών Αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού υλικού»

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών  για τις ανάγκες του έργου: «Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των ελληνικών ποικιλιών Αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού υλικού» (ακρωνύμιο Closeviva),  με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Δούπη, του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.) τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας (Τ.Α.Λ.Α.Φ.) Α.Π.: 644/7884/18-02-2019.

Προκήρυξη

Έγγραφα προσφοράς

 

Κατακύρωση συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Α.Π.: 149/1993/15-01-2019)

Κατακύρωση συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Α.Π.: 149/1993/15-01-2019), Τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ι.Ε.Λ.Υ.Α. για την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού: α) ψυχόμενης φυγοκέντρου, β) θερμικού κυκλοποιητή, γ) θερμαντικού λουτρού σωλήνων, δ) συσκευής ηλεκτροφόρησης πηκτής αγαρόζης, ε) τροφοδοτικού ηλεκτροφόρησης, στ) υγραντήρα για θερμοκήπιο, και ζ) πάγκου ριζοβόλησης, για τις ανάγκες του έργου: «Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού υλικού» (ακρωνύμιο Closeviva), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Απόφαση κατακύρωσης

 

Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκποίησης εσπεριδοειδών παραγωγής 2018-2019

Προκήρυξη

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΕ γεωπόνο ή ΤΕ τεχνολόγο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης

 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού

Προκήρυξη

Έντυπα

 

Μειοδοτικός Διαγωνισμός για επισκευή υαλόφρακτου θερμοκηπίου

Προκήρυξη

Επισυναπτόμενα έγγραφα Save

 

Ματαίωση του διαγωνισμού εκποίησης ελαιοκάρπου στη Μυτιλήνη

Απόφαση ματαίωσης διαγωνισμού εκποίησης ελαιοκάρπου στη Μυτιλήνη

 

Απόφαση κατακύρωσης συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την συγκομιδή/εκποίηση ελιών στα Χανιά

Αριθμ. πρωτ.: 3956/46456/8-11-2018 Απόφαση κατακύρωσης συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την συγκομιδή/εκποίηση ελιών στα Χανιά. (σχετ. διαγωνισμός Α.Π.: 3724/44946/23-10-2018)

 

Απόφαση κατακύρωσης συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την συγκομιδή/εκποίηση ελιών στην Καλαμάτα.

Αριθ. πρωτ.: 3921/47118/6-11-2018 Απόφαση κατακύρωσης συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την συγκομιδή/εκποίηση ελιών στην Καλαμάτα. (σχετ. διαγωνισμός Α.Π.: 3720/44939/23-10-2018)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Α.Π: 3726/44948/23-10-2018)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Α.Π: 3726/44948/23-10-2018)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Α.Π: 3726/44948/23-10-2018)ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ/ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ - ΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ/ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ/ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ/ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίσθωσης έργου με Γεωπόνο ΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο υποβολής

 

Πρακτικό αξιολόγησης και πίνακας κατάταξης για την αριθμ. 2173/27542/18-06-2018 ΠΕΕ

Πρακτικό αξιολόγησης και πίνακας κατάταξης

 

Πρακτικό αξιολόγησης και πίνακας κατάταξης ΠΕΕ με Α.Π.: 2091/26420/11-6-2018

Απόφαση κατακύρωσης

 

Πρακτικό αξιολόγησης - πίνακας κατάταξης 2066/26067/8-6-2018 ΠΕΕ

Πρακτικό αξιολόγησης και πίνακας κατάταξης

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΠΕ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έντυπο υποβολής πρότασης

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός Γεωπόνου ΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έντυπο πρότασης

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός Τεχνολόγου Γεωπονίας ΤΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έντυπο πρότασης

 

Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια ενός γεωργικού ελκυστήρα

Απόφαση κατακύρωσης

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 6 of 9
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www