Προκυρήξεις-Διαγωνισμοί

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπα

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο υποβολής πρότασης

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπα διαγωνισμού

 

Μειοδοτικός διαγωνισμός για προμήθεια συναγερμού

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια συναγερμού

Σχέδια προσφοράς

 

Πίνακας κατάταξης για την αριθμ. 557/01-04-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα Γεωπόνο Π.Ε.

Απόφαση έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την αριθμ. 557/01-04-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  ένα Γεωπόνο Π.Ε. στο πρόγραμμα ANADIAG

Απόφαση

 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επισκευή των τουαλετών

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. : 553/07-04-2016 ΑΔΑ:ΩΔ82ΟΞ3Μ-

ΚΧΠ απόφαση της Δ/ντριας, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επισκευή των τουαλετών στους χώρους του κτιριακού συγκροτήματος του Ι.ΕΛ.Υ.Α. – Τ.Α.Λ.Α.Φ. στο Ηράκλειο με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρου έργου.

 

Προκήρυξη

Έντυπα υποβολής

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φυσικό πρόσωπο Πτυχιούχο Γεωπονίας ΠΕ, ελεύθερο επαγγελματία

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας,
Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ
εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο
«Explanation of the good results against virus transmission by investigating the effects
of flupyradifurone on adults and nymphs of white fly BEMITA and determining the
persistence» το οποίο χρηματοδοτείται από την εταιρία Bayer -Ελλάς.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο για υποβολή πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πτυχιούχο Γεωπονίας ΠΕ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Χανιά) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, Πτυχιούχο Γεωπονίας ΠΕ, ελεύθερο/η επαγγελματία για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «22 Anadiag» το οποίο χρηματοδοτείται από την Anadiag.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σχέδιο υποβολής πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φυσικό πρόσωπο (με απολυτήριο λυκείου ΔΕ), ελεύθερο επαγγελματία

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Χανιά) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (με απολυτήριο λυκείου ΔΕ, ελεύθερο επαγγελματία) για τις ανάγκες περιγραφής ποικιλιών στη συλλογή γενετικού υλικού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τριών (3) Χημικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  τριών (3) Χημικών για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Διατήρηση Διαπίστευσης εργαστηρίων για την ανάδειξη της ποιότητας και αυθεντικότητας του ελληνικού ελαιολάδου» για τα εργαστήρια Χανίων , Καλαμάτας και Μυτιλήνης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σχέδιο υποβολής πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών συγκροτημάτων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» στα Χανιά στο Ηράκλειο και στη Λυκόβρυση Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών συγκροτημάτων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» στα Χανιά στο Ηράκλειο και στη Λυκόβρυση Αττικής

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πτυχιούχους Γεωπονίας ΠΕ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου με έδρα τα Χανιά ενδιαφέρεται να απασχολήσει 3 φυσικά πρόσωπα Πτυχιούχους Γεωπονίας ΠΕ
στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα OLIVECLIMA με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΕΝΤΥΠΟ υποβολής πρότασης

 

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την αριθμ. 86/29-01-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την αριθμ. 86/29-01-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση έργου σε αναδόχους.

 

Πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση αρνιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση πρόβειου γάλακτος παραγωγής 2016

Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων Ρεθύμνου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκομιδή και πώληση εσπεριδοειδών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πτυχιούχο Γεωπονίας ΠΕ ή Βιολογίας ΠΕ, ελεύθερο επαγγελματία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΕΝΤΥΠΟ υποβολής πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός Τεχνολόγου Γεωπονίας ( έργο ANADIAG)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στην απασχόληση ενός Τεχνολόγου Γεωπονίας - ελεύθερο επαγγελματία
στο πρόγραμμα ΑNADIAG για 9 μήνες

Πρόσκληση

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απασχόληση ενός Τεχνολόγου Γεωπονίας (ΑΜΙΝΟ-16)

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά ενδιαφέρεται να απασχολήσει 1 Τεχνολόγο Γεωπονίας με δελτίο παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου AMINO-16 μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2016.

Πρόσληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κορμοτομή 150 δένδρων αβοκάντο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 7 of 8
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www