Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 Γεωπόνο ΠΕ ή Γεωλόγου ΠΕ & 1 Γεωπόνο ΠΕ ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου σε: (α) 1 Γεωπόνο ΠΕ ή Γεωλόγου ΠΕ & (β) 1 Γεωπόνο ΠΕ ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου: LIFE + AgroClimaWater «Προώθηση της αποδοτικής χρήσης νερού και υποστήριξη της μετάβασης προς μια ανθεκτική, στην κλιματική αλλαγή, γεωργία στις Μεσογειακές χώρες» – (LIFE14 CCA/GR/00389) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά, Δόκιμο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης Α

Υπόδειγμα πρότασης Β

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www