Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (α) ένα/μία Γεωπόνου ΠΕ ή Τεχνολόγου ΤΕ & (β) ενός/μίας Γεωπόνου ΠΕ

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου σε: (α) ένα/μία Γεωπόνου ΠΕ ή Τεχνολόγου ΤΕ & (β) ενός (1) Γεωπόνου ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)», με Ε.Υ. την Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ, στο Ηράκλειο (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 5334/65369/30-12-2019)

 

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης Α

Υπόδειγμα πρότασης Β

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www