Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα/μία (1) Γεωπόνο ΠΕ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου στα Χανιά Κρήτης, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία (1) Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου : «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA)», & Ε. Υ. τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 5335/65370/30-12-2019)

 

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www