Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ)

Μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος
ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την
παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές
περιοχές της Ελλάδας (NT4D) με χρηματοδότηση από το ΥΠΑΑΤ, κωδικός έργου
22.1591.243, & Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Δρα Τσαγκαράκου Αναστασία Δ/ντρια
Ερευνών, του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www