ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου εξωτερικών συνεργατών (2 Γεωπόνους ΠΕ & 1 Μηχανικό ΠΕ)

Α.Π.: 3032/42592/13-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου εξωτερικών συνεργατών (2 Γεωπόνους ΠΕ & 1 Μηχανικό ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου '«Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας παρακολούθησης δολωματικών ψεκασμών που να συνεργάζεται με συσκευές καταγραφής πορείας – ψεκασμού και ψηφιακοί χάρτες ψεκασμένων περιοχών - "DacusSOS" χρηματοδοτούμενου από τη Περιφέρεια Κρήτης για το έτος 2020» (λογιστικός κωδ. Έργου: 20.1790) & με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Κων/νο Τζεράκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά (ΑΠ: 3022/42473/25-08-2020). Λήξη υποβολής προτάσεων: 09-09-2020 (Θέμα: 37).

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης για έργο Α

Υπόδειγμα πρότασης για έργο Β

Υπόδειγμα πρότασης για έργο Γ

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www