Προ-Δημοσίευση για Σύναψη Εργασίας ορισμένου χρόνου ή Σύμβαση έργου

Προ-Δημοσίευση για Σύναψη Εργασίας ορισμένου χρόνου ή Σύμβαση έργου – Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)

elgo1

Προ-δημοσίευση για σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου
Το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ΠΕ Γεωπόνους ή ΠΕ Βιολόγους και συναφείς ειδικότητες με Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενα σχετικά με την Φυτοπροστασία-Φυτοπαθολογία ή/και τη Μοριακή Βιολογία για εργασίες που σχετίζονται με πειράματα εργαστηρίου (διάγνωση ιολογικών ασθενειών με μοριακές τεχνικές).
Επίσης ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ΤΕ Γεωπόνους και συναφείς ειδικότητες (κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης θα συνεκτιμηθεί) σε αντικείμενα σχετικά με την Φυτοπροστασία και Δενδροκομία για εργασίες που σχετίζονται με πειράματα εργαστηρίου αλλά και εργασίες στην ύπαιθρο που αφορούν συλλογή και αναγνώριση εντόμων και παρακολούθηση δενδροκομικών χαρακτηριστικών.
Στην παρούσα φάση το Εργαστήριο καλεί εν δυνάμει υποψήφιους να εκδηλώσουν ανεπίσημα το ενδιαφέρον τους για τα παραπάνω ερευνητικά αντικείμενα αποστέλλοντας ένα σύντομο ηλεκτρονικό μήνυμα και ένα βιογραφικό στο email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον Δρ. Μαθιουδάκη Ματθαίο στο τηλ. 2821083415.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ανεπίσημη προ-δημοσίευση για την επικείμενη ανάρτηση των προκηρύξεων (σχετικά με τη πρόληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου). Το παρόν αφορά ΜΟΝΟ στην έγκαιρη ενημέρωση πιθανών επιστημονικών συνεργατών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν αποτελεί υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, δεν προδικάζει το αποτέλεσμα καθώς και η 'μη εκδήλωση' στην παρούσα φάση δεν αποκλείει υποψήφιους. Μελλοντικά, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν κανονικά τη διαδικασία υποβολής επίσημης αίτησης/ φακέλου όπως αυτή θα ορίζεται από τις σχετικές προκηρύξεις, όταν αυτές δημοσιοποιηθούν.

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www