Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των Ελληνικών ποικιλιών Αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού υλικού

Τα εφαρμοζόμενα πρωτόκολλα της κλωνικής επιλογής στο αμπέλι έχουν ως αποτέλεσμα να παρέχεται στους παραγωγούς ένας μεγάλος αριθμός επιλεγμένων κλώνων οι οποίοι είναι απαλλαγμένοι από επιζήμιες ιώσεις, δύναται να παράγουν προϊόντα με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και επιπρόσθετα ανταποκρίνονται επαρκώς σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις. Στην Ελλάδα, η κλωνική επιλογή είχε καθυστερήσει χαρακτηριστικά και μόλις πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Τεχνικός Κανονισμός (Τεύχος Β' 1599/07.06.2016) ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης Κλωνικής Επιλογής Αμπέλου από τα αρμόδια Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των Ελληνικών ποικιλιών Αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού υλικού» (ακρωνύμιο Closeviva) είναι εναρμονισμένo με τον Τεχνικό Κανονισμό και φιλοδοξεί να αποτελέσει την αρχική πλατφόρμα ενός προγράμματος κλωνικής επιλογής για τις σημαντικότερες γηγενείς, οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου. Συνιστώσες του προγράμματος αποτελούν η προσφορά ενός γενετικά ταυτοποιημένου, υγιούς, υψηλής ποιότητας και αυξημένης προσαρμοστικότητας πολλαπλασιαστικού υλικού με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα και τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της παραγωγής, που αμφότερα αποτελούν προτεραιότητα και απαίτηση όχι μόνο των συμμετεχόντων φορέων αλλά και του συνόλου των αμπελοπαραγωγών.
Οι φορείς που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα (ΑΠΘ Τομέας Αμπέλου (Καθηγητής Ν. Νικολάου Συντονιστής), ΑΠΘ Τομέας Φυτοπροστασίας, ΙΕΛΥΑ/ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ, ΙΤΕ/ΙΜΒΒ, Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης (ΔΟΝΗ), Φυτώρια Αμπέλου Ράπτη, Φυτώρια Αμπέλου Κασσαρού, Φυτώρια Αμπέλου Ντούγκου, Εταιρεία Βιοπληροφορικής BioCos) αφ' ενός διαθέτουν το επιστημονικό προσωπικό και τον εξοπλισμό/υποδομές για την πραγματοποίηση των δράσεων του προγράμματος και αφ' ετέρου έχουν πιστοποιημένη πολυετή ερευνητική δραστηριότητα και σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με την καλλιέργεια της αμπέλου. Τα πεδία δραστηριότητας των εμπλεκόμενων φορέων περιλαμβάνουν αντικείμενα όπως η αμπελογραφική περιγραφή, ο χαρακτηρισμός των ποικιλιών με συμβατικές και μοριακές μεθόδους, η διάγνωση των ιώσεων, οι καλλιεργητικές πρακτικές αμπελώνα, η ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών της αμπέλου, καθώς και η μαζική παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς παρέχουν όλα τα εχέγγυα για τη δημιουργία μιας ομάδας με συμπληρωματικές ικανότητες με αντικείμενα: (α) την προστασία των φυτογενετικών πόρων της χώρας, (β) τη δημιουργία υψηλής ποιότητας πολλαπλασιαστικού υλικού, (γ) τη βελτίωση των αναγκαίων υποδομών για την εφαρμογή της κλωνικής επιλογής φυτών Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου και (δ) τη δημιουργία ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας, ταυτοποίησης και πιστοποίησης του πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου.

 

espa1

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www