Βιβλίο για τις ποικιλίες ελιάς

Εκδόθηκε πρόσφατα από το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου - ΕΛΓΟ 'ΔΗΜΗΤΡΑ' βιβλίο με τίτλο «Εγχειρίδιο μορφολογικών χαρακτηριστικών ποικιλιών ελιάς». Το βιβλίο βασίζεται σε δεδομένα από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο για περισσότερα από 20 έτη. Παρουσιάζονται βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά καρπού, ενδοκαρπίου και φύλλου για περισσότερες από 30 ελληνικές ποικιλίες ελιάς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο έκδοσης Δρ. Γιώργο Κουμπούρη, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www