Επίσκεψη της διοίκησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο Iνστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου για πιστοποιημένο φυτωριακό υλικό ελιάς

Επίσκεψη της διοίκησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο Iνστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών
Φυτών και Αμπέλου για πιστοποιημένο φυτωριακό υλικό ελιάς

Δελτίο τύπου

Επίσκεψη ΕΛΓΟ για δτ

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www