Προσδιορισμός ελαιοπεριεκτικότητας του ελαιόκαρπου για προγραμματισμό συγκομιδής

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                               
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου    Χανιά, 27-09-2019
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προσδιορισμός ελαιοπεριεκτικότητας του ελαιόκαρπου για προγραμματισμό συγκομιδής

Το εργαστήριο Ελαιοκομίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, που εδρεύει στα Χανιά, ανακοινώνει ότι παρέχει στους παραγωγούς υπηρεσίες προσδιορισμού ελαιοπεριεκτικότητας του ελαιόκαρπου για να μπορούν να αποφασίσουν πότε είναι η κατάλληλη εποχή συγκομιδής. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχει αποτελέσματα σε χρονική διάρκεια δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δείγματος.
Ο βαθμός ωριμότητας του ελαιοκάρπου κατά τη συγκομιδή αποτελεί σημαντικό παράγοντα, τόσο για την ποσότητα όσο και για την ποιότητα του ελαιολάδου. Η κατάλληλη εποχή συγκομιδής διαφέρει από χρονιά σε χρονιά ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, το φορτίο καρποφορίας των δέντρων και άλλους παράγοντες οπότε δεν είναι σωστό να συγκομίζουμε την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο. Οι ελαιοπαραγωγοί, γνωρίζοντας την ελαιοπεριεκτικότητα σε κάθε χωράφι τους, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συγκομιδή την κατάλληλη χρονική περίοδο, συνυπολογίζοντας βέβαια και παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιόλαδου. Η καθυστερημένη συγκομιδή για αύξηση της ποσότητας ελαιόλαδου οδηγεί σε ποιοτική υποβάθμιση και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προσφέρει ούτε σημαντική ποσοτική αύξηση οπότε πρέπει να αποφεύγεται.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 28210 83435 και στο e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it κυρία Χρυσή Σεργεντάνη.

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www