Ερευνητικό Πρόγραμμα ARTOLIO

Σχετικά με το Ερευνητικό Πρόγραμμα ARTOLIO ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει τους Έλληνες παραγωγούς ότι:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αφορά σε 5 παραγωγούς και 2 ελαιοτριβεία του Νομού Μεσσηνίας. Η επιχορήγηση θα είναι 12.000 ΕΥΡΩ για τους παραγωγούς και 10.000 ΕΥΡΩ για τα ελαιοτριβεία, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις με σκοπό πάντα την εξυπηρέτηση των στόχων του ερευνητικού προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα οι 5 παραγωγοί που θα επιλεγούν τελικά να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν αγροκτήματα με ελαιόδενδρα έκτασης τουλάχιστον ενός εκταρίου δηλαδή 10 στρεμμάτων, μη αρδευόμενα αλλά με δυνατότητα άρδευσης από κοντινό σημείο υδροληψίας. Τα χρήματα που θα δοθούν από το πρόγραμμα θα αφορούν στην εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων άρδευσης και λίπανσης καθώς και αισθητήρων μέτρησης εδαφικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Για τα 2 ελαιοτριβεία που θα επιλεγούν να συμμετέχουν τα χρήματα που θα δοθούν αφορούν σε αυτόματα συστήματα μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας ή και αισθητήρες – αυτοματισμούς στην γραμμή παραγωγής. Τα ελαιοτριβεία που θα επιλεγούν, θα δεχθούν τον ελαιόκαρπο των παραγωγών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά συγκεκριμένο πρωτόκολλο κατά τη διαδικασία έκθλιψης του ελαιοκάρπου που θα προσκομίζεται από τους ανωτέρω ελαιοπαραγωγούς.
Για περισσότερες πληροφορίες παραγωγοί και ελαιοτριβείς του Νομού Μεσσηνίας μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και στα τηλέφωνα 2721091984 / 2721029812 εργάσιμες μέρες και ώρες, αναζητώντας τον υπεύθυνο του προγράμματος κο Παναγιώτη Κάτσαρη.

https://www.facebook.com/ENICBCMed/?fref=mentions&__tn__=K-R

ARTOLIO

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση και αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα σε μορφή PDF.

Κάτσαρης Παναγιώτης
Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος
ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Τμήμα Ελαίας & Οπ/κών Καλαμάτας
Λακωνικής 87 Τ.Κ 24100 Καλαμάτα
Τηλ: 27210 91984, 27210 29812
Φαξ: 27210 27133

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www