ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ

Η Κρήτη αποτελεί μια χαρακτηριστική πλεονεκτική αμπελουργική περιοχή, με σημαντικό γηγενές ποικιλιακό υλικό που διατηρήθηκε διαμέσου των αιώνων. Εκτός των αξιόλογων γνωστών ποικιλιών, όπως Σουλτανίνα, Κοτσιφάλι, Μανδηλάρι, Βηλάνα, που συγκροτούν τους επιχειρηματικούς αμπελώνες και στηρίζουν την παραγωγή οίνων ΠΟΠ, υφίστανται διασκορπισμένοι αμπελουργικοί πυρήνες με ποικιλίες σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες ή εντελώς ξεχασμένες.
Η επιτακτική αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του κρητικού αμπελώνα καθιστά πρωταρχικής σπουδαιότητας τη διάσωση του αμπελουργικού υλικού που δημιουργήθηκε από διάφορα ερευνητικά έργα και προγράμματα των Ινστιτούτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ).
Το έργο «Δημιουργία αμπελώνα διατήρησης ποικιλιών αμπέλου» το οποίο υλοποιείται στο Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας, Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, έχει ως σκοπό, τα εξής:

  • Τη συλλογή και διατήρηση γενετικού υλικού γηγενών, σπάνιων καθώς και υπό εξαφάνιση ποικιλιών και κλώνων αμπέλου.
  • Τη δημιουργία έρριζου και εμβολιασμένου υλικού ποικιλιών και κλώνων αμπέλου γνωστής φυτουγείας προς εγκατάσταση σε αμπελώνα διατήρησης.
  • Τη φύτευση πρέμνων σε αμπελώνα διατήρησης.
  • Τον έλεγχο φυτουγείας των επιλεγμένων ποικιλιών και κλώνων
  • Την οργάνωση, επίβλεψη και εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών αμπελώνα και θερμοκηπίου διατήρησης.
  • Την παρακολούθηση και καταγραφή αμπελογραφικών χαρακτηριστικών ποικιλιών και κλώνων.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.

 

Vineyard1

 

Vineyard2

 

Vineyard3

 

Vineyard4

 

Vineyard5

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www